Kontakty úřadu

Jméno a příjmení Odbor Telefon
Barbora Adamová
  • Odbor dopravy a silničního hospodářství (dopravní přestupky)
+420 566 781 075
Josef Bartušek
  • Městská policie (strážník MP)
+420 566 781 156
Dagmar Bdinková
  • Odbor správy majetku a bytů (referentka majetkové správy)
+420 566 781 232
Ing. Babáčková Bohumíra
  • Oddělení kanceláře tajemníka (personální a mzdová agenda)
+420 566 781 005
Aneta Bradáčová
  • Odbor finanční (účetní)
+420 566 781 142
Ing. Blanka Brodská
  • Odbor správy majetku a bytů (referent – oddělení majetkoprávní)
+420 566 781 214
Lucie Brožová
  • Odbor správní (referent)
+420 566 781 159
Bc. Jana Brűcknerová
  • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (sociální pracovník a kurátor pro dospělé)
+420 566 781 014
Kateřina Čejková
  • Odbor finanční (rozpočet města, rozbory hospodaření (zástupce vedoucí odboru))
+420 566 781 141
Mgr. Michaela Čermáková
  • Odbor dopravy a silničního hospodářství (technik, registr vozidel)
+420 566 781 067
( Položky: 1 - 10 z 128 )
  Prosím čekejte...